Kreative Trøndelag
Selbu VGS > Nea Ressurssenter > Hva er studiesenteret.no?

Hva er studiesenteret.no?

 

  • Studiesenteret.no er et utdanningsnettverk som pr 1. februar 2015 organiserer 41 studiesentra i 16 fylker. Vi samarbeider med 5 ulike høgskoler/universitet. Nettverket er en nasjonal struktur for høgskoleutdanning og livslang læring. Organisasjonen er offentlig eid og har et ikke-kommersielt formål. 
  • Fra 2016 er Selbu Kommune avtalemedlem i Studiesenteret. Dette gir alle innbyggere i Selbu adgang til å studere fjernundervisning ved Nea Ressurssenter/ Studiesenteret. 


Kunnskap bygger robuste samfunn
Norge har et godt utbygd universitetssystem med statlige institusjoner i alle fylker. 

Studiesenteret.no bidrar til å løfte kompetansenivået i samfunn utenfor de større campusbyene. For våre kommuner er dette en strategi for å utvikle attraktive, bærekraftige og robuste samfunn. For landet handler det om å utvikle kompetansen til flere mennesker og dermed styrke Norge som nasjon.

Blended!
Hvordan ser den gode og produktive studiehverdagen ut for voksne - langt unna en universitetsby? Mennesker i jobb? Med familie? Med et sosialt liv å ta vare på? 

Forskning viser at for de aller fleste er det en blanding (blended) av ulike læringsformer som gir best studieresultat. Et studium bør ha stor fleksibilitet. Samtidig bør det ha faste holdepunkter. Det blir litt som å gjøre store sprang - det er faste holdepunkt som gjør det mulig å ta sats og sveve fritt... Studiesenteret.no har vært pionerer på bruk av "blended learning" - med svært gode resultater. 

Det er altså denne studiehverdagen vi gir enkeltmennesker: Inspirerende studiemodeller. Faglig gode studier. Motiverende studiemiljø. Fleksibilitet. Praksis. Faste holdepunkter. 

Link til studiesenterets egen hjemmeside kan du finne her.

Ønsker du mer informasjon er det bare å ta kontakt med Nea Ressurssenter ved daglig leder Kjell Kjøsnes, tlf 41 27 95 97 eller .

Ditt lokale studiesenter er lokalisert til Nea Ressurssenter som har lokaler i Selbu videregående skole. I Sør-Trøndelag er det kun Selbu/Tydal, Røros, Oppdal og Meldal som har dette tilbudet. I Nord-Trøndelag er det ingen studiesenter - steder så flere av våre studenter er hjemmehørende i nord - fylket.

Senterleder Kjell Kjøsnes
Sist oppdatert: onsdag 16. november 2016
Utskriftsvennlig versjon 

Del