Kreative Trøndelag
Selbu VGS > Nea Ressurssenter > Realkompetansevurdering

Realkompetansevurdering

Realkompetanse er de kunnskaper, ferdigheter og holdninger du har tilegnet deg gjennom skole, arbeid og livserfaring.
Realkompetanse er summen av alt du kan!
En realkompetansevurdering er en vurdering av din kompetanse opp mot ønsket sluttkompetanse, for eksempel kokk eller tømrer.
Etter realkompetansevurderingen vil du få et kompetansebevis. Din realkompetanse kan gi deg muligheter for videregående opplæring på kortere tid enn ordinært.
NAV kan i visse tilfeller dekke utgiftene til realkompetansevurdering for voksne uten rett. Det er også mulig å henvende seg til høgskoler og universiteter for realkompetanse for studier der.

All søknad om realkompetansevurdering og voksenopplæring skal søkes på www.vigo.no. Har du ikke logget deg på med Min ID tidligere må du registrere deg for å få passord.   

Realkompetansevurdering er nyttig for personer som:

  • Har yrkespraksis, men ingen formell utdanning
  • Har yrkespraksis og utdanning, men ingen dokumentasjon
  • Har noe skolegang og ønsker å fortsette å fullføre utdanningen
  • Har helt eller delvis fullført opplæring på videregående skoles nivå, men mangler dokumentasjon
  • Har hatt hobbyer/samfunnstjenester osv. som har gitt vedkommende relevant kompetanse i forhold til ønsket opplæring/yrkeskompetanse
  • Er innvandrer/flykning som ønsker/trenger norsk dokumentasjon
  • Ønsker kvalifisering i form av vitnemål, fag/svennebrev eller studiekompetanse

Gå til www.vigo.no for å søke realkompetansevurdering/voksenopplæring


Senterleder Kjell Kjøsnes
Sist oppdatert: mandag 1. februar 2016
Utskriftsvennlig versjon