Kreative Trøndelag
Selbu VGS > Om oss > Visjon

Visjon

Selbu videregående skole – lærelyst, mestring og dannelse.

Elevene ved Selbu videregående skole skal få opplæring med fokus på lærelyst, mestring og dannelse som basis for livslang læring. Vi skal være en kombinert videregående skole med et mangfold blant elever og ansatte. Skolemiljøet skal stimulere elevenes utvikling både når det gjelder faglig og sosial  kompetanse.  Skolemiljøet skal være preget av høy forventing om læring og gode og utfordrende relasjoner mellom alle deltakerne i skolesamfunnet.

Selbu videregående skole skal være en utviklende og inspirerende arbeidsplass for alle ansatte.

Selbu videregående skole skal bidra til utvikling av kompetanse, kultur, miljø og næringsliv i vår region.


Svein Ove Dyrdal
Sist oppdatert: torsdag 2. mars 2017
Utskriftsvennlig versjon