Kreative Trøndelag
Selbu VGS > Om oss > Satsingsområder for Selbu vgs

Satsingsområder for Selbu vgs

 

  • Skolen skal være en inkluderende skole der elever gis mulighet til å utvikle sitt fulle potensiale, både faglig og sosialt.
  • Skolen skal kontinuerlig ha fokus på læringsmiljø.
  • Mobbing er forbudt i henhold til Opplæringsloven og skolen skal aktivt arbeide for å forebygge og håndtere mobbing og psykososial uhelse.
  • Skolen skal være en kombinert videregående skole med et bredt spekter av utdanningsprogram. Tilbudet skal være slik at det møter ungdommens ønsker og arbeidslivets behov på en best mulig måte. Dette betyr at det vil være mange relativt små undervisningsgrupper. Antall små grupper må vurderes fra år til år.
  • Det er et felles mål for skolens ansatte å finne fram til interne organisasjonsformer som både er faglig og pedagogisk gode, og samtidig økonomisk forsvarlig innen skolens budsjettrammer.
  • Det er et felles mål for skolens ansatte å videreutvikle samarbeidet med andre videregående skoler. Skolen skal også videreutvikle mulighetene for elevene til å få opplæring på alternative læringsarenaer i samarbeid med det lokale arbeidsliv og ved faglærers oppfølging.
  • Skolen skal aktivt arbeide for et godt samarbeid med elevenes foresatte.
  • Skolen skal samarbeide med lokalt arbeids- og kulturliv for å gi elevene et godt tilbud og for å fungere som en aktiv partner for videreutvikling av kommunene Selbu og Tydal.
  • Skolen skal være en aktiv pådriver i integreringsarbeidet i Selbu og Tydal.
  • Skolen skal tilby et trivelig hverdagsmiljø for alle og et aktivt elevdemokrati der elever og ansatte skal glede seg til å gå på skolen. Vi skal møtes, hilse på hverandre og se hverandre. Vi ønsker aktive og engasjerte elever og ansatte.

 


Svein Ove Dyrdal
Sist oppdatert: torsdag 2. mars 2017
Utskriftsvennlig versjon