Kreative Trøndelag
Selbu VGS > Om oss > Livsgledeskole

Livsgledeskole

Vi er glade for å kunne kalle oss Livsgledeskole, og samarbeider med Selbu sykehjem og frivilligsentralen.

 

Om Livsglede for eldre:

Livsglede for Eldre er en folkehelseorganisasjon som er religiøst og politisk uavhengig. Livsglede for Eldre arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag. Gjennom gode opplevelser skal vi stimulere de sosiale, åndelige og kulturelle behovene til den enkelte. Livsglede for Eldre er en ideell stiftelse som skal utløse frivillighet og engasjement.

For å iverksette meningsfylte aktiviteter for den enkelte eldre må kommunene systematisere dagen rundt den eldres livshistorie. Nærmiljøet må trekkes inn som en naturlig del av eldreomsorgen. Livsglede for Eldre eier og driver den nasjonale sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem. Vi bygger på det gode arbeidet som allerede gjøres i kommunen.

Rekruttering til både frivillighet og eldreomsorg er svært viktig for å lykkes med morgendagens omsorg. Barnehagebarn, skoleelever, studenter og lokale ildsjeler gjør en stor innsats i eldreomsorgen over hele Norge. Møtene mellom generasjoner fremmer folkehelsen.

 


Marit JB Stokke
Sist oppdatert: torsdag 2. mars 2017
Utskriftsvennlig versjon