Kreative Trøndelag
Selbu VGS > Om oss

Om oss

Om oss

Selbu videregående skole ligger i sentrum av Selbu i et område med både barneskole, ungdomsskole og idrettshall. Våre elever kommer stort sett fra Tydal kommune og Selbu kommune.

Selbu videregående skole er en dynamisk videregående skole som til enhver tid tilstreber å være en samfunnsutvikler preget av et godt samarbeid med det lokale arbeids- og kulturliv for å derigjennom kunne tilby et godt og tilpasset opplæringstilbud for Tydal og Selbu. Vi skal være en inkluderende skole der elever gis mulighet til å utvikle sitt potensiale både faglig og sosialt i et trygt og godt læringsmiljø. Læringsmiljøet skal være preget av gode og trygge klassemiljø der forventninger til eget og andres læringsarbeid står i fokus. I innskolingsuka legger vi derfor vekt på at nye elever skal bli kjent med hverandre og med lærerne sine og etter hvert med de krav og forventninger vi har til at alle bidrar til å skape et godt læringsmiljø.

Vi tilbyr utdanning innen følgende utdanningsprogram; studiespesialisering, bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, helse- og sosialfag og teknikk og industriell produksjon. Vi har også tilbud om programfag innen idrettsfag for elver både ved yrkesfaglig utdanningsprogram og studieforberedende utdanningsprogram.

Vi har totalt ca 150 elever som er fordelt på ordinær videregående opplæring og norskopplæring for minoritetsspråklige ved vår skole. Skolen har i dag 35 ansatte.

I tillegg har vi eget ressurssenter/studiesenter som til enhver tid tilbyr ulik utdanning/kurs på videregående skoles nivå samt universitets/høgskolestudium. Hvert år er det ca 50 - 70 personer som følger kurs og studier som tilbys fra vårt ressurssenter/studiesenter.

Velkommen til Selbu videregående skole!

Med hilsen

Svein Ove Dyrdal

Rektor


Marit J B Stokke
Sist oppdatert: mandag 7. september 2015
Utskriftsvennlig versjon