Kreative Trøndelag
Selbu VGS > Forsideelementer > Ting å gjøre før skolestart!

Ting å gjøre før skolestart!

Digital postkasse

Hvis du ikke allerede har en digital postkasse, må du snarest opprette en. Mye viktig informasjon fra skolen og Lånekassen vil bli sendt via denne. Foresatte må opprette elektronisk postkasse for elever under 18 år. For nærmere informasjon se: http://www2.norge.no/velg-digital-postkasse

 

Lån/stipend

Som elev med ungdomsrett har du rett på utstyrsstipend. Stipendets størrelse er avhengig av hvilket utdanningsprogram du tar. Du må selv søke om stipendet, på https://www.lanekassen.no

Når søknaden er behandlet og du har møtt til skolestart vil avtalen bli sendt til deg.

 

Elev-PC

Som ny elev høsten 2017 vil du ha to valgmuligheter

Valg A – ta med din egen datamaskin, valg B – Kjøp en PC av fylkeskommunen. Det er viktig at du gjør dette så snart som mulig!

https://www.stfk.no/elevpc

 

Skoleskyss

Det er eleven selv som skal søke om skoleskyss. Hvis du bor mer enn 6 km fra skolen har du rett på skyss, og må søke her: https://www.stfk.no/Tjenester/samferdsel/Skoleskyss_som_er_fylkeskommunens_ansvar/

Dette gjelder alle elever, altså selv om du hadde gyldig busskort i fjor!

Hvis du hadde busskort i fjor skal du bruke dette, ved nybestilling av kort vil det tilkomme gebyr.

 

Fraværsgrense

Fra skoleåret 2016-2017 ble det innført en fraværsgrense i videregående skole. I korte trekk betyr dette at mer enn 10% udokumentert fravær i et fag kan føre til at eleven mister retten til halvårsvurdering eller standpunktkarakter i faget.

Mer info finnes på Utdanningsdirektoratets hjemmesider:

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Vitnemal/


Utskriftsvennlig versjon 

Del