Kreative Trøndelag
Selbu VGS > Forsideelementer > Samarbeid om førerkortopplæring

Samarbeid om førerkortopplæring

Prøveprosjekt skoleåret 2013-2014 ved Selbu videregående skole

 Selbu videregående skole og trafikkskolene i Selbu og Stjørdal har inngått avtale der vi skal samarbeide om følgende mål:

  1. Bedre trafikksikkerhet
  2. Mulighet for elevene ved skolen til å ta førerkort uten for mye fravær fra skolen
  3. God, billig og praktisk ordning for elevene i forbindelse med førerkortopplæring

 Dette innebærer at trafikkskolene planlegger førerkortopplæring på en slik måte elevenes fravær fra skolen minimaliseres og at deres transportkostnader reduseres. Skolen stiller skolens lokaler til disposisjon i forbindelse med førerkortopplæringen. Skolen vil på møter med elever og foreldre/foresatte informere om den inngåtte avtalen. Skolen vil på forespørsel fra trafikkskolene gi opplysninger om skolens timeplaner. 

PERIODE OG GYLDIGHET

Avtalen gjelder for skoleåret 2013-2014 og trer i kraft fra 1.august 2013. Partene forplikter seg til å drøfte muligheter for forlengelse av avtalen innen utgangen av prosjektperioden.

 


Utskriftsvennlig versjon