Kreative Trøndelag
Selbu VGS > Forsideelementer > Prosjekt integrering

Prosjekt integrering

I samarbeid med Granby gård har Selbu videregående skole, høsten 2015, satt i verk et prosjekt som dreier seg om integrering.

Selbu vgs er en liten skole med 113 elever. På skolen driver Selbu kommune sin Voksenopplæring for minoritetsspråklige elever. Selbu kommune har i løpet av 2015 tatt imot cirka 20 flyktninger fra Eritrea og planen er å ta imot flere hvert år fremover.

For elever og personale på Selbu videregående skole har dette samarbeidet med kommunen vært et løft. Selbu ligger 70 kilometer utenfor Trondheim og er generelt sett ikke en bygd preget av innvandring. Det er få elever på skolen som ikke har norsk etnisk bakgrunn. Derfor har våre nye innbyggere fått stor betydning når det gjelder å se på verden i et videre perspektiv. Integrering er ikke lenger kun noe vi leser om i læreboka, vi får plutselig erfare hvordan andre kulturer lukter og smaker, vi får nye idéer og vårt, for noen kanskje sementerte, verdensbilde blir utfordret på en positiv måte.

 

De aller fleste elever på Selbu videregående skole har familierøtter i Selbu som strekker seg langt tilbake, gjennom både magre tider og blomstring, gjennom krig og fred. Flere av ungdommene har, kanskje uten at de selv vet det, familie som vært på flukt fra svensken, tyskeren, fattigdommen og skandalen.

Utvandringen fra Selbu til Amerika startet i 1857. Fra 1857 til 1900 for 2300 personer fra Selbu og Tydal prestegjeld over Atlanteren i søk etter et bedre liv. Dette utgjorde 45% av befolkningen i dalføret. I 1920 bodde det 72 personer i Selbu, som i kortere eller lengre tid hadde bodd i Amerika. Hva var det som drev dem fra bygden og hvilke m

ekanismer var med og påvirket dem i integreringsprosessen og sosialiseringsprosessen i det nye Amerika? Hvordan klarte de overgangen og hvordan klarte de den ikke? Hvorfor kom noen tilbake?

I faget Sosialkunnskap ved Selbu vgs er det 22 elever fra Studiespesialisering vg2 og 3 samt Påbygging til generell studiekompetanse som arbeider med prosjekt Integrering. Flere mål for faget faller innenfor temaet.

De skal blant annet definere sentrale begreper knyttet til sosialisering og bruke dem til å sammenlikne sosialisering i ulike kulturer. Hovedområdet for temaet kulturforståelse i læreplanen handler om likheter og forskjeller mellom kulturer. Det dreier seg også om stabilitet og endring i kulturer, familie- og slektskapsordninger, ekteskapets funksjoner og religionens betydning for individ og samfunn. Dette området har en rad spesifikke mål som er koblet til integrering.

I dette prosjektet har ungdommene, i samarbeid med Granby gård, skapet en link mellom fortid og nåtid. Når de har studert hvilke utfordringer deres egne forfedre stod overfor når de flyktet fra landet sitt i jakt på et bedre liv, har de også funnet nøkler for å forstå integreringsprosesser i det norske samfunn i dag.

Elevene i faget Sosiologi har konstruert egne problemstillinger på temaet integrering og sosialisering. Materiale fra utvandringen til Amerika, distribuert av Granby gård har ligget til grunn for analyser i elevenes oppgaver, som de har skrevet i grupper. Rapportene kommer å være utstilt på konferansen mennesker på vandring i Selbu den 5. april i 2016

 http://granby.no/?event=granby-konferanse

Prosjektene:

Den norske integreringen i Amerika
Hvordan skaffet nordmenn i USA relasjoner som førte til integrering?
Flyktninger på 1800-tallet og i dag
Seriemordersken fra Selbu - et sosiologisk perspektiv på Belle Gunnes
Integrasjon gjennom tidene - med hovedfokus på integreringsprosessene i USA på 1800-tallet og Selbu i dag
Marit Bakken - fra Flora til Amerika
Bennie Velve - integreringsprosessen til en selbygg i Amerika

 


Anna Rapp
Sist oppdatert: torsdag 18. februar 2016
Utskriftsvennlig versjon