Kreative Trøndelag
Selbu VGS > For elever > Skolereglement

Skolereglement

Her er ulike reglement og rutiner som gjelder ved Selbu videregående skole. 

Felles kjøreregler ved Selbu vgs

Lærer/assistent og elever skal være tilstede i klasserommet når timen starter.

Dersom en elev kommer for sent uten godkjent grunn, skal det skrives anmerkning.

Mobiltelefoner skal være avslått i timene og legges i mobilhotell.

Lærer bestemmer når pc skal brukes.

Det er tillatt å drikke vann i timene.  Det er ikke tillatt å spise i timene.

Lærer er ansvarlig for at elevene rydder klasserommet/verkstedet etter ei undervisningsøkt. Dette innebærer også at elevene setter tilbake servise som hører til i kantina. Vær spesielt oppmerksom etter siste undervisningsøkt.

Dersom en elev er borte fra skolen når det avholdes prøve, er hovedregelen at prøven skal avholdes første fredag etter at eleven er kommet tilbake.  Unntak for denne regelen kan være aktuelt dersom fraværet skyldes sykdom og at eleven derfor ikke har hatt anledning til å forberede seg til prøven.

All bruk av tobakk og snus er forbudt i skoletida og på skolens område.

Biblioteket er stille sone.

Den som spiser i kantina er ansvarlig for orden og rydding etterpå.

Døra inn til alle klasserom skal være låst i friminuttene.


Else May Engen
Sist oppdatert: mandag 21. august 2017
Utskriftsvennlig versjon