Kreative Trøndelag
Selbu VGS > Fagtilbud > Helse- og oppvekstfag > VG2 Helsearbeiderfag

VG2 Helsearbeiderfag

For andre året på rad har vi også i skoleåret 2011-12 elever som tar utdanning i helsearbeiderfaget. Dette er ei flott utdanning for deg som ønsker å jobbe med mennesker som trenger hjelp og tilrettelegging. Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten. Dette er en yrkesgruppe det vil bli stor etterspørsel etter i fremtiden.

Opplæringen legger grunnlaget for at du skal kunne møte mennesker i ulike livssituasjoner og du vil lære om hvordan man skal utføre praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere.

Det er i tillegg viktig med personlig egnethet i forhold til yrkesutøvelsen. Du må kunne bry deg om, vise omsorg og respekt for og ta hensyn til andre mennesker. Du bør kunne arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre.

Aktuelle arbeidsplasser kan være
- sykehjem
- sykehus
- rehabiliteringssenter
- bofellesskap/dagsenter for eldre og funksjonshemmede
- hjemmebasert omsorg
- institusjoner som asylmottak og barnehjem
- rusomsorg
- frivillige organisasjoner
- psykiatrisk omsorg

Fag- og timefordeling:

Felles programfag                             Antall timer
Helsefremmende arbeid                    7
Kommunikasjon og samhandling        5
Yrkesutøving                                    5

Fellesfag
Engelsk                                            2
Kroppsøving                                     2
Norsk                                              2
Samfunnsfag                                    3

Prosjekt til fordyping
Prosjekt til fordyping                         9

 

Læreplan for dette programfaget finner du her.

Eter Vg2 kan du fortsette og ta fagbrev som helsearbeider. Dette innebærer 2 år som lærling. Du kan også fortsette på Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse. Dette er også et tilbud som du kan ta etter endt læretid.

Du kan også søke ulike videreutdanninger innen fagskolen for helse- og sosialfag.

I Selbu er praksisfeltet i kommunen nært skolen, og vi er så heldige å få bruke sykehjemsavdelingene når vi trener på praktiske ferdigheter. Her møter vi ansatte og pasienter, har tilgang på relevant utstyr, og får dermed en unik tilnærming til det som venter i Prosjekt til fordyping.

 

Hel kroppsvask i seng

 

Artig med praktisk arbeid!


Anne Grøtte Sørensen
Sist oppdatert: onsdag 5. oktober 2011
Utskriftsvennlig versjon