Kreative Trøndelag
Selbu VGS > Aktiviteter > Solidaritetsdager > Dignity Day 2011

Dignity Day 2011

Torsdag 20. oktober ble det arrangert Dignity Day for alle elever på VG1. 

Global Dignity er et uavhengig, ideelt og politisk nøytralt initiativ etablert av H.K.H. Kronprins Haakon, Professor Pekka Himanen (Finland) og leder av Operation Hope, John Bryant (USA). Ideen til Global Dignity oppstod i møter om internasjonale utfordringer under World Economic Forum i Davos i 2006. Initiativtakerne så et globalt behov for å øke menneskets, og spesielt ungdoms, bevissthet rundt verdighet og hva det vil innebære å sikre alle menneskers rett til å leve et verdig liv.

Global Dignity har tre formål:
1. Fremme verdighetsbasert lederskap
2. Stimulere til en global samtale om verdighet
3. Engasjere ungdom i betydningen av verdighet

Bakgrunn:

Hver dag tar vi valg som former oss selv og omgivelsene våre. Barn, voksne, i skolegården og på arbeidsplassen, i lokalsamfunnet og globalt. Gjennom handlingene våre og måten vi bruker våre ressurser på kan vi styrke vår egen og andres verdighet. Lar vi verdighet være et styrende prinsipp for våre handlinger, kan vi alle bidra til en positiv verdensutvikling – på ulike plan i samfunnet.

 

Global Dignity ble etablert i 2006 av Kronprins Haakon, filosofen Pekka Himanen og amerikaneren John Hope Bryant. Alle tre er medlemmer av nettverket Young Global Leaders.

Dagen ble gjennomført ved at det kom tre eksterne veiledere organisert gjenno0m Frivillighetssentralen. Veilederne var Bjørn Fagervold, Marthe Kjelmo og Nils Even Fuglem.

Dagen startet med en felles samling og en videosnutt der Kronprinsen hadde en orientering og motiverte deltakerne.

Deretter ble elevene delt i tre partier, der veilederne sammen med elevene, arbeidet med begrepet verdighet og laget sine egne verdighetshistorier.

Tilslutt var det samling i plenum der elevene fortalte sine verdighetshistorier for hele elevgruppa.

 

 

 

  


Vidar Ringen
Sist oppdatert: lørdag 22. oktober 2011
Utskriftsvennlig versjon