Kreative Trøndelag
Selbu VGS > Aktiviteter > Grûndercamp > Gründercamp 2013

Gründercamp 2013

Årets Gründercamp 2013 er vel gjennomført, og elever fra hele dalføret braste sammen i vennskapelig kamp i kreativitet og gründerånd! Konkurransen var hard, og det ble signalisert fra oppgavestillerne at flere av årets oppgaveløsninger faktisk vil bli gjennomført. Det vitner om god evne til kreativ problemløsing forankret i realistiske muligheter for gjennomføring.

Skolen har blitt kontaktet med spørsmål om videre samarbeide, vi er stolte....

Vinnerne av årets Gründercamp v Selbu vgs: Hans Christian Velve, Sigrid Leithe, Arne Haarstad, Kristoffer Stokke, Silje ikke til stede da bildet ble tatt.

Oppgavene:

Gruppe

Oppgave

Oppgaver fra Tydal 

1 Tus

1

Stugudal camping ev Selbu turistforening

 

- Bærekraftige reiselivsaktiviteter i verneområde Skarsfjella/ Hyllingsdalen/ Sylan og Roltdalen i samarbeid mellom Selbu og Tydal?

2 Tus

2

Statkraft

 

- Lage en plan for fornyelse av uteområdet vårt på Husvoldbakken. 

Vi er i gang med bygging av carport og ønsker en helhetlig plan på uteområdet rundt hovedinngangen etter at denne carport er ferdig:

Her inngår blant annet, arbeidsmiljø, praktiske løsninger for transportmiddel, estetiske tiltak og det praktiske i forhold til de ulike årstidene.

3 Tus

3

Tydal kommune

 

- Hvordan skal Tydal kommune få til et skolemåltid på best mulig måte på Tydal barn og ungdomsskole?

Organisering, gjennomføring, hvem kan bidra, utdeling av maten, spiseplass, kostnad, ukedager, meny og andre utfordringer.

 

 

 Oppgaver fra Selbu

4 Sus

4

Neadalenprosjekt

 

- Bærekraftige reiselivsaktiviteter i verneområde Skarsfjella/ Hyllingsdalen/ Sylan og Roltdalen i samarbeid mellom Selbu og Tydal?

5 Sus

5

Vikvarvet IL

 

- Vikvarvet il har bygd kald fotballhall m kunstgress. Hva annet kan den brukes til enn fotball og hva må til for å gjøre det?

Målgruppe, profilering, investeringer og skaffe midler.

6 Sus

6

Asti

 

- Forslag til utforming av uteområdet som et rekreasjonsområde.

Området ligger i tilknytning til kantine/produksjonslokalene. Kostnadsramme kr 100.000

7 Sus

7

Selbu bondelag

 

- Presentere landbruket som en attraktiv arbeidsplass.

8 Sus

8

Selbu næringsforum

 

- Hvordan skal opplevelsessentret i Kalvåa se ut?

Vi er åpne på innholdet i opplevelsene. Hvordan gjøre stedet så attraktivt at folk fra hele Midt-Norge kjører til Selbu og Kalvåa?
Prinsipper/stikkord:

  • Delaktighet og aktivitet.
  • Et sted for alle sansene.
  • Bruke ny teknologi

Innhold/aktiviteter: Hva skjer i Kalvåa?
Målgruppa: Familier med barn i alderen 5-12 år
Utstyr/investeringer/nybygg:
Organisering:
Finansiering: 

9 Sus

9

Selbu næringsforening

 

- Hvilke fremtidige bedrifter kan dere se for dere i Neadalsføret om 10-15 år?

10 Svgs

10

Selbu kommune, Ekspedisjon

 

- Hvordan skal Selbu kommune motta sine besøkere i ekspedisjon?  Forslag på ombygging av ekspedisjon. 

100.000 er avsatt for innkjøp.

11 Svgs

11

Selbu Sparebank

- På hvilken måte kan Selbu Sparebank framstå som et naturlig bankvalg for ungdom?

Forslag til synliggjøring / profilering av banken

Hvordan bli en naturlig samtalepartner og rådgiver i personlig økonomi for den enkelte ungdom?

12 Svgs

12

Asti

 

- Utforming av rekrutering/profilering for bruk ved utlysning av ledige stillinger.

Det er en forutsetning at eksisterende ASTI profileringsprofil benyttes (farger, fonter, logo), men det utfordres i forhold til å lage en profilering som får personer til å fatte interesse for Asti som bedrift.

13 Svgs

13

Morset sound

- Sette seg inn i å vurdere de ulike prototypene. Dette gjøres ved å fylle ut et spørsmålsark, og om mulig komme med korte forbedringsforslag.
- Fordype seg i en av disse prototypene, eller beskrive en helt ny løsning.
Målgruppe for løsningen skal beskrives. Fordeler med den valgte løsningen skal beskrives ved å sammenligne mot eksisterende løsninger. En kan velge å legge mest vekt på layout, brukervennlighet og/eller ergonomi. 

 


Marit J B Stokke
Sist oppdatert: mandag 4. februar 2013
Utskriftsvennlig versjon